تسلیت روز اربعین

اربعین یعنی چهل منزل عزا
اربعین یعنی شبی بی انتها

اربعین یعنی غریبی ، بی کسی
اربعین یعنی همه دلواپسی

اربعین یعنی چهل منزل سفر
اربعین یعنی همه خوف و خطر

مجموعه شرکت های نورآنلاین سالروز اربعین حسینی را بر همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کند

Comments are closed.