شرکت نورآنلاین

شرکت نورآنلاین

هولدینگ گروه نورآنلاین

شرکت نورسازان قزوین با نام تجاری نورآنلاین یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت در استان قزوین می باشد.این شرکت فعالیت خود را از سال  ۱۳۸۸ آغاز نموده است. شرکت ، برقراری ارتباط اینترنتی در محیط های مختلف را در دسترس استفاده کنندگان خود در سراسر استان قزوین و سایر استانهای کشور قرار می دهد .