کریسمس۲۰۱۷

کریسمس۲۰۱۷
دسامبر 26, 2016 دیدگاه‌ها برای کریسمس۲۰۱۷ بسته هستند دسته‌بندی نشده amirreza1373000

May your days be bright, and your heart be light!
May this glorious day of our Savior’s birth
resound with hope and peace on earth!
Merry Christmas!
خدا کنه که همیشه روزها قلبت روشن و پرنور باشد
خدا کنه که این روز زرین و تولد این منجی زندگی زمین را پر از صلح و امید کند
کریسمس مبارک

درباره نویسنده