تسلیت روز اربعین

تسلیت روز اربعین
نوامبر 21, 2016 دیدگاه‌ها برای تسلیت روز اربعین بسته هستند دسته‌بندی نشده amirreza1373000

اربعین یعنی چهل منزل عزا
اربعین یعنی شبی بی انتها

اربعین یعنی غریبی ، بی کسی
اربعین یعنی همه دلواپسی

اربعین یعنی چهل منزل سفر
اربعین یعنی همه خوف و خطر

مجموعه شرکت های نورآنلاین سالروز اربعین حسینی را بر همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کند

درباره نویسنده